Skip to main content

 

1. Privacyverklaring

Klimaatscholen2050 is een tijdelijke handelsvennootschap tussen volgende vennoten:
Vennoot 1: BeauVent cvba, met maatschappelijke zetel in de Ijzerdijk 47, 8600 Diksmuide. Met als ondernemingsnummer BE0472.292.307. Vertegenwoordigd door Niko Deprez. 

Vennoot 2: Ecopower cvba,
met maatschappelijke zetel in de Posthoflei 3 bus 3 te 2600 Berchem. Met als ondernemingsnummer BE 0445.389.356. Vertegenwoordigd door Karel Derveaux.

Vennoot 3: EnerGent cvba,
met maatschappelijke zetel in de Slachthuisstraat 30, 9000 Gent. Met als ondernemingsnummer BE 0542.998.575. Vertegenwoordigd door John Vandaele.

Vennoot 4: Stroomvloed cvba,
met maatschappelijke zetel in de Roombaardstraat 18, 9810 Nazareth. Met als ondernemingsnummer BE0676.926.475. Vertegenwoordig door Jozef Mees.

Vennoot 5: ZuidtrAnt cvba,
met maatschappelijke zetel in de Saffierstraat 238,2600 Berchem. Met als ondernemingsnummer BE 0651.899.089. Vertegenwoordig door Koen Hardy.

Vennoot 6: Pajopower cvba,
met maatschappelijke zetel in de Paddenbroekstraat 12, 1755 Gooik. Met als ondernemingsnummer 0561.746.99. Vertegenwoordig door Wim Vereeken.

Steven Camertijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Klimaatscholen2050. Hij is te bereiken via info@klimaatscholen2050.be of via 058 29 90 29.
 

1.1 Persoonsgegevens die wij verwerken

Klimaatscholen2050 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op deze website
•    Locatiegegevens
•    Gegevens over uw activiteiten op onze website
•    Internetbrowser en apparaat type

Persoonsgegevens die u, in hoedanigheid van contactpersoon, actief verstrekt via ons contactformulier:
•    Naam en voornaam
•    E-mailadres
•    GSM/telefoon
•    IP-adres
 
Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
•    U te kunnen bellen of e-mailen om zo onze dienstverlening uit te voeren
•    Verzenden van onze nieuwsbrief
•    Klimaatscholen2050 analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
•    Klimaatscholen2050 neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 

1.2. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Klimaatscholen2050 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Gegevens over het lezen van email nieuwsbrieven en het aanklikken van links: onbeperkt. Wij maken gebruik van Mailchimp en volgen hun policy waar het gaat om compliance met de GDPR en de AGV. Slechts enkele personen hebben hier toegang toe.
  • Persoonlijke correspondentie, offertes, documenten die u ons stuurt, formulieren, volmachten, oprichtingsaktes: tot maximaal 10 jaar na ons laatste contact. Dit omdat we graag terugvallen op wat we eerder voor u hebben gedaan. 
  • Anonieme website bezoekgegevens: onbeperkt. Wij maken gebruik van Google Analytics* en volgen hun policy waar het gaat om compliance met de GDPR en de AGV. Slechts enkele personen hebben hier toegang toe. Lees hieronder meer over cookies
     

1.3. Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden behoudens het geval dat u hiermee uitdrukkelijk instemt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
 

1.4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klimaatscholen2050 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatscholen2050.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 

1.5. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Klimaatscholen2050 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@klimaatscholen2050.be
 

 

2. Cookies

2.1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en de inhoud. Ze worden in een specifieke map op uw harde schijf opgeslagen. Als ju naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden van zichzelf verwijderd wanneer je de website verlaat; andere blijven op uw computer staan zolang je ze niet zelf wist.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor je computer. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Cookies worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld inloggegevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website hangen? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en noden van bezoekers van de site. Dit kan door bijvoorbeeld gepersonaliseerde informatie aan bezoekers te tonen.

 

2.2. Welke soorten cookies bestaan er?

Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen twee grote groepen cookies:

  • First party cookies: dit zijn directe cookies. Ze worden door een website gecreëerd om de webpagina beter te laten functioneren. Ze regelen het technische gedeelte van een site, zoals taalkeuze of het onthouden van de producten uit het winkelmandje in een webshop. De bezochte website creëert en plaatst first party cookies
  • Third party cookies: deze indirecte cookies worden door een andere (derde) partij dan de bezochte website gecreëerd en op je computer geplaatst. Ze houden de gedragingen van een surfer bij. Voorbeelden hiervan zijn sociale media zoals Facebook of Twitter, maar ook Google Analytics. Dit is het meest gebruikte systeem om websitebezoeken te meten. Het is vooral voor deze cookies dat website-eigenaars, sinds de gewijzigde wetgeving van 2012, uitdrukkelijk toestemming aan surfers moeten vragen.

De wetgeving van 2012 maakt geen onderscheid tussen first party cookies en third party cookies. Het criterium daar is toestemming. Cookies die nodig zijn voor het correct functioneren van de site vereisen geen toestemming. Voor alle andere cookies is dat wel het geval.

 

3. Welke cookies gebruiken wij?

Klimaatscholen2050 gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site te helpen verbeteren. We doen dit door bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registeren, zoals de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken. Om volledig gebruik te maken van onze websites, dient je computer, tablet of mobiele telefoon cookies te accepteren.

Daarnaast gebruikt onze website ook de cookies van Google Analytics.
Google Analytics is een gratis dienst van Google waarmee statistieken van websites worden verzameld en gedetailleerd weergegeven. De beheerder van de website krijgt zo een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Delen van een website of volledige websites kunnen zo in functie van het gedrag en de interesses van de bezoekers aangepast worden. Het is ook om die reden dat de website van Klimaatscholen2050 de statistieken van Google Analytics gebruikt.

 

4. Hoe cookies beheren?

Je doet dit door uw browserinstellingen aan te passen. U kan ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om alleen cookies van bepaalde websites te aanvaarden.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser; Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.