Skip to main content

Potentieelscans VDAB

De VDAB heeft de ambitie om een ISO 500001 gecertificieerd energiezorgsysteem te behalen en koos Efika als partner om deze doelstelling mee te verwezenlijken. De dienstverlening bestond uit:

- Uitvoering van potentieelscans in 30 gebouwen waarbij Efika een beknopte inventaris maakt van elk gebouw, met uitwerking van energiebesparende investeringsvoorstellen. De gebouwen waren divers en bestonden uit kantoorgebouwen, magazijnen, onderzoekscentra en opleidingscentra

- Lange termijn dynamisch patrimoniumplan: alle besparingsmaatregelen die uit deze scan voortvloeiden werden opgenomen in een dynamisch actieplan om het VDAB-patrimonium in de volgende 5 jaar comfortabeler en energetisch performanter te maken. Het patrimoniumplan heeft als doel om voor één of meerdere gebouwen de prioriteiten en budgetten op lange termijn vast te leggen waarbij een investeringsplan wordt opgemaakt met plan van aanpak.