Skip to main content

Leonardo Lyceum Antwerpen

Efika heeft vooreerst een haalbaarheidsstudie gemaakt voor het Leonardo Lyceum in Antwerpen, waarbij potentiële energiebesparingen werden geïdentificeerd. 

Daarnaast werd overgegaan tot een gedetailleerde audit van de stookplaats/

In een vervolgtraject heeft Efika onderstaande diensten uitgevoerd bij de renovatie van de stookplaats:

  • Ontwerp en principeschema's (in Revit)
  • Opmaak prijsraming, lastenboek en meetstaat
  • Analyse prijsoffertes
  • Werfbegeleiding
  • Voorlopige en definitieve oplevering